Na vrh

Šolski center Postojna

Status (odločbo) dijaka s posebnimi potrebami lahko pridobijo:

dijaki z motnjami v duševnem razvoju,

slepi in slabovidni dijaki oz. dijaki z okvaro vidne funkcije,

gluhi in naglušni,

z govorno-jezikovnimi motnjami,

gibalno ovirani dijaki,

dolgotrajno bolni dijaki,

dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

dijaki z avtističnimi motnjami,

dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Dijakom, ki so usmerjeni, se lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.
Postopek pridobitve statusa:
Starši oz. dijak, starejši od 15. let vložite pisno zahtevo za usmerjanje na območno enoto Zavoda RS za šolstvo. Zahtevku priložite razpoložljivo dokumentacijo. O tem seznanite tudi šolo, da vam pripravimo poročilo o dijaku in zapis pogovora z dijakom.

zahtevek PDF  

zahtevek WORD

Podrobnosti so zapisane na spletni strani Zavoda za šolstvo, podrobna pojasnila lahko dobite tudi v svetovalni službi.

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2017 Šolski center Postojna Pravice pridržane.