Na vrh

Šolski center Postojna

ŠOLSKI  KOLEDAR  ZA  ŠOLSKO LETO 2017/18

Petek, 1. 9. 2017

Začetek pouka

Četrtek, 7. 9. 2017

Sobota, 9. 9. 2017

Sejem rabljenih učbenikov

Sejem rabljenih učbenikov v IB – v dogovoru s študentsko organizacijo

Petek, 8. 9.  2017

Uraden sprejem dijakov 1. letnikov na šolo (PO+IB)

Ponedeljek, 18. 9. 2017

Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni

Torek, 19. 9. 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 16. 10. 2017

Roditeljski sestanki v IB

Ponedeljek, 23. 10. 2017

Roditeljski sestanki v  PO

Ponedeljek – petek, 30.10. -  3. 11. 2017

Jesenske počitnice

Torek, 31. 10. 2017

Dan reformacije

Sreda, 1. 11. 2017

Dan spomina na mrtve

Ponedeljek, 20. 11. 2017

Popoldanska govorilna ura v PO

Ponedeljek, 27. 11. 2017

Popoldanska govorilna ura v IB

Torek, 28. 11. 2017

Sreda, četrtek, 6. in 7. 12. 2017

Dan odprtih vrat šole

Dan odprtih vrat v IB

Ponedeljek , 25. 12. 2017

Božič

Torek , 26. 12. 2017

Dan samostojnosti in enotnosti

Sreda  – petek,  27. - 29. 12. 2017

Počitnice

Ponedeljek -  torek, 1. in 2.  1. 2018

Novo leto

Petek,, 12. 1. 2018

Zaključek pouka za 3. E, F

Ponedeljek, 15. 1. 2018

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Ponedeljek, 22. 1. 2018                      

                                   

skupna govorilna ura v PO

Ponedeljek, 29. 1. 2018

Skupna govorilna ura v IB

četrtek, 1.2. – sreda, 28. 2. 2018

Zimski izpotni rok ZI, POM

četrtek, 8. 2. 2018

Slovenski kulturni praznik

Petek in  sobota, 9. in 10. 2. 2018

Informativni dan v srednjih šolah

Ponedeljek – petek,  19. 2. – 23. 2. 2018

Zimske počitnice

Sobota, 10. 3. 2018

Pred maturitetni preizkus

Gimnazija – SLO

Strokovne šole – 2. predmet POM

Ponedeljek, 12. 3.  2018

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne  šole v Postojni

Predavanje za starše – ob 16.30

Ponedeljek, 19. 3.  2018

Roditeljski sestanki za Ilirsko Bistrico

Predavanje za starše – ob 16.30

Petek, sobota – 23.3. in 24. 3. 2018

Maturantski ples
Ponedeljek, 2. 4. 2018

Velikonočni ponedeljek

Ponedeljek,  16. 4.  2018

Popoldanska govorilna ura v Postojni

Ponedeljke, 23. 4. 2018

Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici

Petek 27. 4. 2018

Dan upora proti okupatorju

Ponedeljek, 30.4. 2018

Prvomajske počitnice

Torek in sreda,  1. in 2. 5. 2018

Praznik dela

Petek, 18. 5. 2018

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike

Ponedeljek, 21. 5. 2018

Razdelitev spričeval za zaključne letnike

Ponedeljke - petek, 21.5. – 25. 5. 2018

Priprava na SM, POM, ZI

Četrtek, 17. 5. 2018

Ponedeljek, 28. 5. 2018

Izpitna roka za izboljševanje ocen (zaključni letniki)

torek, 29. 5. 2018

Začetek SM, POM  v spomladanskem izpitnem roku

petek, 1. 6.  2018

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)

Četrtek, 21. 6. 2018

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

Petek, 22. 6. 2018

Zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava

ponedeljek, 25. 6. 2018

Dan državnosti

petek, 29. 6. 2018

Spomladanski izpitni rok

petek, 6. 7. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Petek, 6.7.2018

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih  

Sreda, 11. 7. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni  maturi

četrtek, 16. 8. 2018 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI

Ponedeljek, 18. 9 2017

Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni

Torek, 19. 9. 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici

Ponedeljek, 16. 10. 2017

Roditeljski sestanki v  Ilirski Bistrici (gimnazija + tehniki)

Ponedeljek, 23. 10. 2017

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne šole  v PO

Ponedeljek, 12. 3.  2018

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne  šole v Postojni

Predavanje za starše

Ponedeljek, 19. 3.  2018

Roditeljski sestanki za IB

Predavanje za starše

SKUPNE GOVORILNE URE

Ponedeljek, 20. 11. 2017

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v PO

Ponedeljek, 27. 11. 2017

Konferenca IB – ob 15.00

Popoldanska govorilna ura v IB

Ponedeljek, 22. 1. 2018                      

                                   

skupna govorilna ura v PO

Ponedeljek, 29. 1. 2018

konferenca  UZ v IB

skupna govorilna ura v IB

Ponedeljek,  16. 4.  2018

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v Postojni

Ponedeljke, 23. 4. 2018

Konferenca UZ  v IB

Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 18.00.

V Ilirski Bistrici – vnaprejšnja elektronska (oz. preko razrednika) najava staršev na popoldansko govorilno uro.

ŠOLA V NARAVI

Spoznavni vikend za 1. letnik gimnazije (PO+IB) – 15. do 17. september 2017 (CŠOD Vojsko)

Šola v naravi za 2. letnik gimnazije (PO+IB) – 6. do 8. oktober 2017   (CŠOD Planica)

Podjetniški tabor  za 3. letnik gimnazije (PO + IB) – 25. -29.  september 2017

Strokovne šole

Izvedba podjetniškega tabora  -  v prvem tednu junija 2018

(1. letniki:  strojniki in ekonomisti tehniki,  tehniki računalništva)

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Ekonomska šola

Razred Čas izvajanja Število ur
2. S

6. 6. 2018 – 19. 6. 2018

20. 6. Prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

21. 6.2018 -  priprava na popravne izpite

10 delovnih dni ( 76 ur )
3. S

6. 6. 2018 – 19. 6. 2018

20. 6. 2018 prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

21. 6.2018 -  priprava na popravne izpite

Praksa v tujini – Španija, Portugalska, Turčija - 5 dijakov

28. 5. 2018 – 15. 6 . 2018

Od 18. 6. 2018 do 20. 6. 2018 delavnice

18. 6. 2018 -  dijaki prinesejo dnevnike in potrdila o PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

Tehnik računalništva

Razred Čas izvajanja Število ur
2. R/IB

 6. 6. 2018 – 19. 6. 2018

20. 6. Prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

21. 6. Priprava na popravne izpite

10 delovnih dni ( 76 ur )
3. R/IB

12. 4. 2018 do 25. 4. 2018

26. 4. 2018 - prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

Praksa v tujini  od 5. 4 2018 do 25. 4. 2018  – planirana Finska) - 4 dijaki

26. 4. 2018 prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

Strojna šola

Srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik

Razred Čas izvajanja Število ur
2. H

Od  6. 11. 2017 – 30. 11. 2017

20 delovnih dni ( 152 ur )
3. H

Od  24. 5. 2018 do 20. 6. 2018

Praksa tujina: 21. 5. do 15. 6. 2018 –

 6 dijakov  ( Španija, Nemčija, Turčija)

Od 18. 6. 2018 do 20. 6. 2018 delavnice

18. 6. dijaki prinesejo dnevnike

20 delovnih dni  ( 152 ur )
       

Srednje poklicno tehnično izobraževanje (3+2): strojni tehnik

Razred Čas izvajanja Število ur
4. M 

Od 7. 6. 2018 – 20. 6. 2018

21. 6. Priprava na popravne izpite

10 delovnih dni ( 76 ur )

Srednje poklicno izobraževanje: E : oblikovalec kovin - orodjar, F:  avtoserviser

Razred Čas izvajanja Število ur
1. E

Od 6. aprila do 26. aprila  2018

15 delovnih dni ( 114 ur)
  1. F
 

Od 1. 6. 2018  do 21. junija  2017

15 delovnih dni ( 114 ur)
2. F

Od 6 . 11. 2017  do 24. 11. 2017

15 delovnih dni ( 114 ur)
2. E

Od 4. 12. 2017 do 22. 12. 2017

15 delovnih dni ( 114 ur)

3. E, 3. F

( e = oblikovalec kovin-orodjar )

 ( f = avtoserviser )

Od 15. januarja do 7. februarja, 2016

18 tednov ali 90 delovnih dni ( 684 delovnih ur )

Od 9. februarja do 13. februarja 2018

Poizkusni zaključni izpit: slovenščina. Popravni izp.: spom. rok – dijaki so doma.

Od 14. februarja do  31. maja 2018

Praksa tujina:  marec, april  – avtoserviserji  Španija (3 dijaki), orodjarji   Finska (3 dijaki)

Nižje poklicno izobraževanje ( dvoletni program): pomočnik v tehnoloških procesih

2. J

Od 3. maja do 30. maja   2018

20 delovnih dni  ( 152 ur )

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2017 Šolski center Postojna Pravice pridržane.