Na vrh

Šolski center Postojna

zgo_sole.jpg

70. OBLETNICA DELOVANJA SREDNJE  ŠOLE V POSTOJNI

 

V petek, 27. 11. 2015, smo obeležili 70-obletnico delovanja srednje šole v Postojni.

Osrednja prireditev je bila  v Kulturnem domu v Postojni. Slavnostni govorci na prireditvi so bili: državna sekretarka  MIZŠ, državni sekretar  MGRT in župan občine Postojna. V programu so sodelovali sedanji in bivši dijaki šole, ki so obiskovalce z besedo, glasbo in sliko popeljali na sprehod po časovnem traku – od nekoč do danes.

Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik, ki nadaljuje tradicijo izdaje zbornikov ob okroglih obletnicah šole. Prvi sega v leto 1975, ko je šola obeležila 30-obletnico delovanja, sledijo še trije zborniki, zadnjega smo izdali v letu 2005. Bralcem smo v zborniku  predstaviti, kako smo živeli in delali na šoli v zadnjih 10-ih letih, kaj nas je zaznamovalo, kje vidimo izzive in priložnosti za prihodnost.

Začetki delovanja šole segajo v povojna leta, 3. novembra leta 1945 je bila gimnazija slovesno odprta v prostorih na Ljubljanski cesti 2, kjer danes domuje naša višja strokovna šola.  V novembru 1947 se je šola preselila v prenovljeno poslopje gimnazije, v središču mesta. V letu 1975 so se gimnazijcem pridružili ekonomisti.

80-ta leta prejšnjega stoletja so bila čas usmerjenega izobraževanja, šola je dobila novo lokacijo, kjer smo še danes.  Dobila je nove programe in novo ime: Srednja naravoslovno-matematična in kovinarsko-strojna šole Postojna, kasneje pa Srednja tehniška in naravoslovna šola Postojna.

90-ta leta, zaznamovana s samostojnostjo naše države, so nam prinesla novo ime - Srednja šola Postojna  in nove  spremembe, med drugim v letu 1995 prvič  eksterno maturo v gimnazijskem programu.

V letu 2002 smo postali Šolski center Postojna  z dvema organizacijskima enotama, Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. V letu 2004 so v okviru naše šole začeli delovati oddelki v dislocirani enoti v Ilirski Bistrici, sprva smo izvajali program gimnazije, v šol.l. 2009/10 smo pričeli z izvajanjem programa tehnik računalništva. 

Danes smo šolski center z nekaj nad  800 dijaki in 340 študenti v rednem in izrednem izobraževanju. V srednji šoli izvajamo programe:  gimnazija, ekonomski tehnik, v strojni šoli programe  poklicnega izobraževanja (avtoserviser,orodjar) ter program strojni tehnik, v Ilirski Bistrici pa program gimnazija in tehnik računalništva.

V okviru višje šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirje gozdarstva in lovstva.

Nekaj utrinkov iz osrednje prireditve 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2017 Šolski center Postojna Pravice pridržane.