Na vrh

Šolski center Postojna

ŠC Postojna se je v začetku šol. leta 2016/17 aktivno vključil v program Slovenske Mreže zdravih šol pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Kot zdrava šola smo se prostovoljno odločili, da bomo v šolski skupnosti z različnimi dejavnostmi spodbujali, omogočali in krepili zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. V aktivnosti so vključeni dijaki, starši in učitelji.

Zastavili in izvedli smo pet nalog:

1. Obeležili smo svetovne dneve: dan boja proti AIDS-u, roza oktober, dan duševnega zdravja, teden možganov…

2. Izvedli smo aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti: športni dnevi, projektni dnevi, različne delavnice…

3. Organizirali smo predavanja za učitelje in starše.

4. Razširili smo ponudbo v okviru krožkov.

5. Organizirali smo športne aktivnosti za učitelje (pohod, kolesarjenje).

Naloge so bile uspešno izvedene in jih bomo z dopolnitvami izvajali tudi v prihodnje, saj se zavedamo, kako važno je zdravje za uspešno učenje.

V šol. letu 2017/18 se bodo nadaljevale in nadgrajevale tri vsebine:

-  GIBANJE: spodbujanje več gibanja, zdrava in lepa drža, aktivni odmor, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa.

- DUŠEVNO ZDRAVJE: iskanje možnosti za prenos vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v rednem kurikulu.

 -  PREHRANA: uživanje zdrave prehrane, oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače…

V okviru Evropskega tedna športa, 23.9. – 30.9.2017, ki je potekal po celi Sloveniji, smo pripravili osem posnetkov aktivnega odmora in primere, kako se lahko vključi gibanje v pouk in s tem prekinja sedenje. V tem tednu smo med poukom izvajali aktivne odmore, potekale pa so tudi športne aktivnosti v okviru naravoslovno podjetniškega tabora na Debelem rtiču.

 Galerija slik.

Alenka Vodopivec, vodja nacionalnega projekta Zdrave šole na ŠC Postojna

 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2017 Šolski center Postojna Pravice pridržane.